Velkommen til ASK

Vi forhandler kommunikationshjælpemidler til mennesker med kommunikationshandicap og hjælpemidler til betjening af IT for mennesker med fysiske funktionsnedsættelser.
ASK leverer konsulentydelser på k
ommunikationsområdet til kommuner, kommunikationscentre og institutioner.
Vi er specialiseret i individuelt tilpassede kommunikationsløsninger og øjenstyring.

 

 
Tobii I-serie+
med 3 års garanti &
TD♦Care forsikring imod uheld