ASK arbejder med kommunikation for mennesker uden talesprog.

ASK tilbyder at udarbejde dynamiske kommunikationstavler til alle typer af brugere. I samarbejde med brugeren, hjælpemiddelcentre og pårørende udredes brugerens behov. Kommunikationstavler kan være tekst-, PCS-, Bliss- eller foto-baseret og kan have funktioner til at sende og modtage SMS, E-mail samt omverdenskontrol.

           

 

Når det er svært at betjene en computer

Så kan brugeren have behov for en alternativ måde at styre musen på. Brugere med nedsat funktionsevne kan have behov stemmestyring, joystik, touchskærm, øjenstyring eller 0/1-kontakt for at kunne kommunikere enten skriftlig eller mundligt. Der kan også være behov for et specielt tastatur som sikrer at brugeren anvender færrest mulig kræfter på at skrive.

ASK finder også hjælpemiddelløsninger til alternativ betjening således at brugeren får de bedst mulige forudsætninger for at kunne kommunkere mundligt og skriftligt.

ASK tilbyder at varetage hele sagsforløb fra udredning og afprøvning til levering af hjælpemiddelløsninger. ASK kan også stå for delopgaver i et sagsforløb efter ønske.


ASK - hjælpemidler til undervisning & Kommunikation
Vi har i øjeblikket problemer med at få vist billeder på vores hjemmeside.
Hjemmesiden fungerer dog fint og er brugbar alligevel.